Konstbil vatten

Vatten är en stor utmaning på våra nordiska breddgrader. Bilen får aldrig någonsin utsättas för frysrisk.