Den nya stålställningen måttas in.

Den nya stålställningen måttas in.

Cyklotron