Moderna Museet – En Större Värld

Moderna Museet - En Större Värld

Daniel Birnbaum, museum director at Moderna Museet, and Ann-Sofi Noring, co-director at Moderna Museet, with the work Muttsu no ana (“Six Holes”) by Japanese artist Saburo Murakami. Photograph: Åsa Lundén/Moderna Museet